Rent  |   Sell  |   Buy    Contact Areeya Agent
Call
ข่าวสาร และโปรโมชั่น
เลือกหัวข้อที่ต้องการดู
ดูทั้งหมด
  • ดูทั้งหมด
  • News
  • Promotions
คุณวิวัฒน์ บรรยายพิเศษที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คุณวิวัฒน์ บรรยายพิเศษที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ข่าวสาร

อัพเดทเมื่อ 27 Nov 2017 18:38

อ นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการบริหาร บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ที่ 7 จากซ้าย) ร่วมด้วย ดร. ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ คณะทํางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บรรยายพิเศษ หัวข้อ แนวคิดในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวสาร

อัพเดทเมื่อ 27 Nov 2017 17:56